دربافت فایل صوتی جلسات دهه اول محرم

دربافت فایل صوتی جلسات دهه اول محرم

نویسنده: admin - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

دربافت فایل صوتی  سخنرانی و عزاداری جلسات دهه اول محرم  مجتم حسینیه و ومهدیه بیلند


شب اول محرم  (۹۶/۰۶/۳۰)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۶۴                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

 


شب دوم محرم  (۹۶/۰۶/۳۱)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی جواد طحان

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب سوم محرم  (۹۶/۰۷/۰۱)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی جواد باصری

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب چهارم محرم  (۹۶/۰۷/۰۲)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی عباس پاسبان

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب پنجم محرم  (۹۶/۰۷/۰۳)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی عباس پاسبان

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب ششم محرم  (۹۶/۰۷/۰۴)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی حاج حسین اسماعیل زاده

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب هفتم محرم  (۹۶/۰۷/۰۵)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی حسین جمال

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب هشتم محرم  (۹۶/۰۷/۰۶)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی مجتبی حسن نژاد

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب نهم  محرم  (۹۶/۰۷/۰۷)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

 

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی مهدی روشندل

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب دهم محرم (شب عاشورا) (۹۶/۰۷/۰۸)

سخنرانی حجت الاسلام علوی

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی جلال رضائیان

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب یازدهم محرم (۹۶/۰۷/۰۹)

سخنرانی حجت الاسلام روشندل

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی کربلایی اکبر کاوه

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸


شب دوازدهم محرم (۹۶/۰۷/۱۰)

سخنرانی حجت الاسلام روشندل

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸

مداحی حاج حسین اسماعیل زاده

دریافت با کیفیت ۴۸                    دریافت با کیفیت ۱۲۸