جمع آوری کمک جهت تهیه و توزیع سبد غذایی بین افراد آسیب پذیر از بیماری کرونا

جمع آوری کمک جهت تهیه و توزیع سبد غذایی بین افراد آسیب پذیر از بیماری کرونا

نویسنده: admin - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵

مجتمع حسینیه و مهدیه بیلند در نظر دارد علاوه بر هزينه مخارج مراسم سالانه نیمه شعبان، با همکاری مؤسسه خیریه امام علی(ع) اقدام به جمع آوری کمک های خیرین و مصرف آن در جهت تهیه و توزیع سبد غذایی بین افراد آسیب پذیر از بیماری کرونا نماید. لذا در این راستا از تمامی خیرین گرامی درخواست می شود کمکهای نقدی خود را از طریق یکی از شماره کارت های زیر واریز نمایید.


شماره کارت جهت کمک نقدی
۵۸۹۴۶۳۱۵۳۸۱۶۸۴۸۵
بنام مجتمع حسینیه ومهدیه
(محمد علی کیانی)


شماره کارت
۶۲۷۳۸۱۱۰۹۱۲۷۳۲۱۶
به نام موسسه خیریه امام علی (ع)


شماره کارت
۵۸۵۹۸۳۱۱۲۱۰۳۴۸۳۸
بنام ستاد برگزاری مراسمات عمومي بیلند